KONTAKT

mapa, kontaktní údaje, formulář

PROSPEKS-IT, a.s.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tel.: +420 549 240 032

mapa

 

 • Evidence dlouhodobého majetku

  • pořízení karty majetku s automaticky či ručně přiděleným číslem
  • identifikace majetku se základními evidenčními údaji
  • nastavení odpisové skupiny, nastavení účetních a daňových odpisů, výběru účetních předpisů atd.
 • Pohyby dlouhodobého majetku

  • provádění změn  na kartě, včetně vyřazení majetku, evidenčníchzměn a mimořádného účetního odpisu
  • součástí pohybu je zaúčtování a zápis do historie pohybů majetku
  • druhy pohybů jsou přednastaveny, lze je uživatelsky doplňovat
  • sledování technického zhodnocení
  • možnost provádění hromadných změn
  • tisk protokolů k jednotlivým pohybům
  •  

 

 • Účetní uzávěrka dlouhodobého majetku

  • hromadné účetní odpisy majetku k zadanému datu,  které jsou vypočítávány z celkové částky ročních účetních odpisů s přesností na den nebo speciálně podle nastavení uživatelem
  • lze nezávisle pozastavit jak účetní,  tak daňové odpisy  na jednotlivých inventárních kartách
 • Roční  uzávěrka  dlouhodobého  majetku
  • funkce provádí roční uzavření pohybů majetku,  dopočet účetních  odpisů k termínu roční uzávěrky, které nebyly provedeny
  •  nastavení daňových odpisů a provedení daňových odpisů
  • možnost provedení mimořádné daňové závěrky během roku ke zvolenému roku (fúze, štěpení, hospodářský rok)
 • Vlastnosti
  • zobrazuje ke konkrétnímu vybranému majetku (kartě) evidované vlastnosti, např. rozměry, hlučnost, výrobní číslo apod., podle definice uživatele v číselníku vlastností
 • Historie pohybů dlouhodobého majetku
  • funkce umožňuje zobrazení všech pohybů s daným dlouhodobým majetkem, které byly provedeny v modulu dlouhodobý majetek,  i návrat do takto zaznamenaných stavů
 • Sestavy umožňují uživateli vytvářet přehledy o:
  • provedených pohybech  s  majetkem
  • přehledy odpisů
  • stavy majetku
  • inventurní sestavy a další
  • tisk evidenčních štítků a tisk štítků čárového kódu
 • Generátor sestav
  • umožňuje modifikovat položky, které budou v uživatelem požadované sestavě zobrazeny.
  • výstupy mohou být prezentovány i v grafické podobě a lze je k určitým časovým okamžikům, jako je např. konec roku, dělat i zpětně.
  •  sestavách lze uvádět i budoucí daňové a účetní odpisy
  • součástí sestav jsou i podklady pro audit majetku včetně zápočtu poloviny daňových odpisů u vyřazeného majetku apod.