KONTAKT

mapa, kontaktní údaje, formulář

PROSPEKS-IT, a.s.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tel.: +420 549 240 032

mapa

 

AZ.PRO podporuje všechny procesy řízení dopravy ve firmách.  Jeho součástí jsou standardní funkce používané pro evidenci a správu vozidel v každé společnosti a navíc specializované funkce pro sledování výkonnosti vozidel i jednotlivých řidičů.

Implementací systému dochází nejen ke zpřehlednění a zrychlení práce při vyřizování požadavků, ale i ke zlepšení ve vytěžování vozidel.

Díky provázanosti systému je tedy automatické zpracování dat, včetně podkladů pro fakturaci, výpočtů mezd, výkonech vozidel, plnění kapacit vozového parku a dalších informací, které jsou nedílnou součástí výstupů z komplexního systému AZ.PRO.

Systém umožňuje efektivní

 • Plnou kontrolu nákladů společnosti
 • Sledování rentability vozidel
 • Plánování dopravy a vytěžování vozidel
 • Sledování a plánování technických prohlídek
 • Sledování spotřeby PHM s vazbou na čerpací stanici a sklady
 • Sledování množství ujetých kilometrů s vazbou na množství a hmotnost přepravovaného nákladu
 • Efektivní činnost pneuservisu i pro externí zákazníky
 • Vyhodnocování záznamů o provozu z různých systémů GPS
 • Výměna informací a dat s řidiči (fax, SMS, GPRS)
 • Sledování spotřeby AdBlue
 • Načítání mýta při přechodu hranic pomocí elektronických výpisů


Zpracované případové studie doprava

 • NAD 820
 • PAPO a TRANSICS

Pro bližší informace i případové studie kontaktujte naše obchodní oddělení.