KONTAKT

mapa, kontaktní údaje, formulář

PROSPEKS-IT, a.s.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tel.: +420 549 240 032

mapa


PERSONALISTIKA

 • vedení libovolného počtu pracovních poměrů, daň se počítá dohromady, pojištění zvlášť za každý poměr
 • osobní číslose dá používat opakovaně, v jednom období ho může mít pouze 1 zaměstnanec
 • okamžitý přístup ke všem údajům přes roletkové menu PAM dostupné z každé sestavy
 • kompletní sledování dovolené (generování, krácení, proplácení ..)
 • sledování vzdělání, školení, jazykové znalosti
 • smlouvy tisknuté přes MS Word (doplňování údajů z databáze do maket funkcí hromadná korespondence)
 • evidenční počty fyzické, přepočtené, porovnání plán/skutečnost
 • tvorba hromadného oznámení o změnách ZP – všechny kódy (nástup, výstup, důchod, mateřská, nemoc v OD )
 • generátor uživatelských sestav
 • ČSSZ .. přihlášky/odhlášky/změny .. přímé odesílání na portál veřejné správy z AZ.PRO
 • SK – vytváření RLFO, generování XML dokumentů


MZDY

 • Česká i slovenská legislativa. Program umí počítat pro českou firmu současně i slovenskou daň u zaměstnanců vysílaných na práci do organizační složky na Slovensku a opačně (českou daň pro Slovenskou firmu vysílající zaměstnance do Česka). Tvorba dvojích potvrzení o zdanitelných příjmech či ročního zúčtování daně
 • uživatelsky definovaný číselník mzdových složek
 • libovolný počet kalendářů definující rozvržení pracovní doby (hodinově po jednotlivých dnech nebo jen pracovní den, svátek, volno)
 • automatický dopočet zvolených druhů mezd(měsíční mzda, časová mzda, odměny krácené v závislosti na odpracované době, 1% do daně za auta ..)
 • libovolný počet srážek, možnost uplatnit poplatek za 2 a každou další srážku
 • příspěvky na penzijní připojištění (částkou i % ze základu) a životního pojištění – sledování zdanění a navýšení odvodu sociálního a zdravotního pojištění.
 • SK – obdobná evidence DDS jako v předchozím bodě
 • grafické zadávání nepřítomností, automatické přebírání průměrů z minulých období..
 • příkazy k úhradě – přímá tvorba podkladdů pro libovolnou banku v ČR a SR
 • veškeré sestavy úřadům (ZP, SP, zákonné pojištění – úrazové KOOPERATIVA)
 • ČSSZ .. tvorba a odesílání ELDP přímo na PVS z AZ.PRO
 • SK – sociální pojišťovna .. tvorba měsíčních příloh, generování XML dokumentů, čtvrtletní a roční výkazy daně, roční zúčtování zdravotního pojištění
 • Universální import mezd z Excelu … možnost definice šablon pro import libovolné složky mzdy (i několik v rámci jedné excelovské tabulky)


OSTATNÍ

 • statistika – TREXIMA
 • uživatelsky definované rekapitulační sestavy
 • popisy pracovních míst, tvorba organizační struktury
 • evidence žadatelů o zaměstnání
 • škola práce - plánovaní, příprava, sledování a vyhodnocování školení zaměstnanců včetně nákladovosti, školících místa firem..
 • evidence pracovních pomůcek
 • šatny