KONTAKT

mapa, kontaktní údaje, formulář

PROSPEKS-IT, a.s.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tel.: +420 549 240 032

mapa

Obecně se dá říci, že jednotlivé tabulky a přehledy potřebné pro řízení společnosti jsou součástí jednotlivých modulů komplexního řešení. Každá společnost je ovšem specifická a proto i manažerské přehledy jsou u každého našeho zákazníka nastaveny podle jejich představ a potřeb. Standardní postup při definici daných sestav a konečné podoby daného manažerského submodulu je součástí analýzy, kde jsou definovány a upřesněny požadavky a potřeby dané společnosti.

Výhodou, kterou tento způsob přináší, je v možnosti postupného odkrývání. Znamená to, že při zpuštění sestavy zařazenou v manažerských přehledech, v prvním okamžiku je dostačující stručný náhled. Při konkrétním zaměření na dílčí údaj je možné si jednoduchým způsobem rozkrýt danou oblast do větší podrobnosti, a tak dojít až k úrovni zadávaných dat, bez potřeby hledání těchto dat v jiných aplikacích či dokonce papírových formách záznamů.

Níže uvedený přehled je pouze příkladem toho, jaké jsou možnosti nastavení modulu. Konkrétní náplň dané agendy je nastavována podle konkrétních specifik zákazníka.

Některé vybrané pohledy

 

Oblast EKONOMIKY

            Přehled aktuálních stavů na bankovních účtech

            Saldokonto dodavatelů

            Saldokonto odběratelů

            Rozvaha (státní výkaz)

            Výkaz zisků a ztrát (státní výkaz)

            Časová struktura závazků

            Aktuální tržby

            Časová struktura pohledávek

            Sestavy stavu majetku

            Rekapitulace závazků

            Výkaz hospodaření za divizi (po období)

            Párování bankovních výpisů

Oblast SKLADU

             Graf skladových zásob za období

Oblast DOPRAVY

            Přehled vozidel

            Pojištění vozidel (pojištění vozidel, pojistné události, přehled plateb pojištění)

            Vyhodnocení souprav - cross