KONTAKT

mapa, kontaktní údaje, formulář

PROSPEKS-IT, a.s.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tel.: +420 549 240 032

mapa

Modul Faktury přijaté

  • Zadávání jednotlivých dodavatelských faktur, na položkách rozdělování na základ DPH a  DPH (vstup pro podklad pro vykazování DPH a v případě evidence DPH pro ostatní státy podklad pro vratky DPH z ostatních států EU).
  • Spojování se zálohovými fakturami (i daňovými doklady), vazby s příslušnými dobropisy (kompenzace), blokování částky na fakturách, splátkový kalendář (platební podmínky) - rozdělení úhrad faktur na určité časové úseky.
  • Účtování položek faktur, hromadně i jednotlivě s možností rozúčtování na víc položek (středisek, zakázek) najednou.
  • Zobrazení jednotlivých úhrad na příslušných fakturách, automatické prominutí úhrad (haléřových nedoplatků / přeplatků).
  • Z karty faktury možno zobrazit přímo doklad úhrady, doklad příjemky, účetní doklad aj.
  • Možnost vytvoření položek faktur využitím podkladů z jiných modulů (například vazba na modul Doprava – nákupy a čerpání PHM na platební karty – vazba číslo platební karty – poznávací značka auta – číslo zakázky).
  • Možnost vytvoření položek faktur importem z předefinovaného souboru v Excelu.

Sestavy :Kniha přijatých faktur, Saldokonto dodavatelů- automatické zobrazování i v cizích měnách, Rekapitulace závazků, Zálohové faktury (uhrazené i neuhrazené), Přehled podle uhrazení a stavu aj.