KONTAKT

mapa, kontaktní údaje, formulář

PROSPEKS-IT, a.s.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tel.: +420 549 240 032

mapa

Modul Faktury vydané

  • Vytváření odběratelských faktur s automatickým výpočtem DPH podle příslušných sazeb i v cizích měnách, zálohové faktury, daňové doklady na přijatou platbu, dobropisy atd.
  • Spojování se zálohovými fakturami (i daňovými doklady), vazby s příslušnými dobropisy (kompenzace), splátkový kalendář (platební podmínky) - rozdělení úhrad faktur na určité časové úseky.
  • Tisky faktur v předdefinovaných jazykových mutacích.
  • Tisky faktur s možností přímo výstupu ve formátu PDF a okamžitého odeslání příslušnému partnerovi.
  • Účtování dle položek faktur, možnost rozúčtování na víc položek najednou (např. středisko, zakázku, účty) při zaúčtování faktur, automatické účtování více faktur najednou.
  • Zobrazení jednotlivých úhrad na příslušných fakturách, automatické prominutí úhrad.
  • Možnost vytvoření vydaných faktur automaticky i v jiných modulech, např. Modul Nákup – prodej ze skladů na fakturu, Modul Prodej – přímo vytvoření faktury z objednávek prodeje, Modul Doprava – přímo vytvoření faktur z objednávek nebo tzv. stazek.
  • Lze vytvořit automaticky opravné položky k vystaveným pohledávkám ve smyslu zákona o rezervách, jak zákonné tak i opravné položky účetní s využitím předdefinovaných kontací k jednotlivým druhům pohledávek.

Sestavy : Kniha vydaných faktur, Saldokonto odběratelů – automatické zobrazování i v cizích měnách, Rekapitulace pohledávek, Přijaté platby (zaplacené zálohyzdaněné) aj.