KONTAKT

mapa, kontaktní údaje, formulář

PROSPEKS-IT, a.s.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tel.: +420 549 240 032

mapa

Modul Interní faktury

  • Modul slouží k vystavování, evidenci, zaúčtování, tiskům a přehledovým sestavám interních faktur mezi divizemi nebo středisky organizace.
  • Zaúčtování se provádí analogicky s přijatými a vydanými fakturami, přičemž navržené zaúčtování faktury lze před konečným potvrzením upravit.

Sestavy : umožňují vytvářet přehledy interních faktur.