KONTAKT

mapa, kontaktní údaje, formulář

PROSPEKS-IT, a.s.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tel.: +420 549 240 032

mapa

Modul Ostatní závazky a pohledávky

  • Obsahuje funkce pro sledování závazků a pohledávek, které vznikají na základě jiných finančních operací, ve vazbě na peněžní ústavy jinak, než příjmem či vystavením faktury (nájemní smlouvy, odvody daní, pojistného apod.).
  • Evidence splátkových kalendářů (např. leasingy automobilů atd)  - automatické pořízení dalších splátek z první splátky – měsíční, čtvrtletní atd.
  • Rozpis splátky na základy DPH a DPH je zajištěn analogicky jako u faktur rozpisem na položky, současně s tímto rozpisem se automaticky tyto údaje zapisují do modulu DPH, kde vstupují do zpracování výkazu DPH při jeho pořizování.
  • Lze zobrazit nebo vytisknout informace o saldu jednotlivých dodavatelů či odběratelů v celkových částkách i detailně dle jednotlivých závazků a pohledávek k aktuálnímu datu nebo zpětně k libovolně zvolenému datu.
  • Možnost vytištění upomínek, pokusu o smír a přihlášení ostatních pohledávek pro dlužníky tuzemské či zahraniční.
  • Lze vytvořit opravné položky k ostatním pohledávkám ve smyslu zákona o rezervách, jak zákonné tak i opravné položky účetní.