KONTAKT

mapa, kontaktní údaje, formulář

PROSPEKS-IT, a.s.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tel.: +420 549 240 032

mapa

Modul Pokladna

  • Vedení neomezeného množství pokladen (tuzemská, zahraniční) a jejich měn.
  • Zadávání pohybů pokladen: zadání jednotlivých dokladů s automatickým rozpočtem na základ DPH a DPH při jednoduchých daňových dokladech.
  • Možnost zadávání hromadného pokladního dokladu.
  • Evidence sledování vydaných a vrácených provozních záloh.
  • Při úhradě faktury pokladním dokladem zjednodušené zadání pokladního dokladu s automatickým dohledáním částky faktury, možnost i částečné úhrady faktury.
  • Párování pokladních dokladů - úhrady faktur (závazků a pohledávek), u pokladen v cizí měně automatický výpočet kurzového rozdílu k jednotlivým fakturám s následným zaúčtováním vypočítaného kurzového rozdílu.
  • Účtování pokladních dokladů jednotlivě i hromadně.
  • Pro využití modulu Doprava je vytvořen speciální modul pro výdej záloh řidičů, jejich vyúčtování s vazbou na modul Práce a mzdy a možnost převedení zbytku záloh z jednotlivé jízdy na druhou nebo vyúčtování těchto jízd formou úhrady na bankovní účty pracovníků.

Sestavy : Pokladní kniha dle různých kriterií, Výčetka platidel, Přehled pokladních dokladů, Sestava nevrácených provozních záloh aj.