KONTAKT

mapa, kontaktní údaje, formulář

PROSPEKS-IT, a.s.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tel.: +420 549 240 032

mapa

Modul Účetnictví

  • Možnost vytváření interních účetních dokladů – pro případy účtování, které nejsou obsaženy v prvotních dokladech.
  • Přehled a kontroly a možné opravy účetních dokladů vzniklých z prvotních dokladů (Banka, Pokladna, Přijaté a Vydané faktury atd).
  • Do tohoto modulu vstupují ostatní účetní doklady vzniklé v ostatních modulech AZPRO – modul Práce a mzdy, modul Nákup, modul Doprava atd., uzávěrka skladů v modulu Prodej atd.
  • Možnost oprav účetních dokladů v modulu Účetnictví.
  • Možnost částečných měsíčních závěrek.
  • Automaticky prováděná roční uzávěrka účetního období s automatickým nastavením počátečních stavů příštího období.
  • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát dle platné legislativy s výstupem do Excelu.
  • V podmodulu Definice sestav lze nadefinovat tzv. uživatelské sestavy – využití stavů a pohybů na jednotlivých účtech - např. podklad pro CASH FLOW, výpočet Přidané hodnoty…

Sestavy : Hlavní kniha, Obratová předvaha, Obraty jednotlivých účtů, Účetní deník, Výkazy hospodaření, Rozvahy vnitropodnikové, Stavy účtů s rozpadem až do prvotních dokladů, Zakázkový list.

Možnost vytvoření vlastních uživatelských sestav na základě pohybů a zůstatků na účtech.

V celém modulu Ekonomika je samozřejmostí zadávání údajů v cizích měnách s automatickým přepočtem do tuzemské měny dle zadaného kurzu denního / pevného.

  • možnost automatického denního načítání kurzovního lístku z Internetu - Česká národní banka, pro Slovenskou republiku- Evropská centrální banka.

 

V cel