KONTAKT

mapa, kontaktní údaje, formulář

PROSPEKS-IT, a.s.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tel.: +420 549 240 032

mapa

Modul Vnitrobanka

  • Umožňuje sledovat, jak jsou rozděleny celkové finanční prostředky podniku uložené na účtech u peněžních ústavů mezi jednotlivé organizační jednotky (divize).
  • Lze zavést účty pro jednotlivé divize i účty centrální, o kterých lze pořizovat přehledy dle různých třídění s možností poskytnutí detailních informací o účtu.
  • Převody mezi účty se ve většině případů generují automaticky na základě operací typu externí platba, příjem interní faktury, zápočet, poskytnutí úvěru, realizace splátek úvěru, výpočet úroků a sankcí, poskytnutí termínovaných vkladů apod.
  • Vazba modulu vnitrobanky na peněžní ústav spočívá v napojení na informace, které se do peněžního ústavu přenášejí (příkazy k úhradě) a které se z peněžního ústavu přijímají (výpisy z účtů).