KONTAKT

mapa, kontaktní údaje, formulář

PROSPEKS-IT, a.s.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tel.: +420 549 240 032

mapa

Je součástí modulu dlouhodobý majetek, je zaměřena na evidence výpůjček a návratů, fakturace a účtování položek evidovaných jak v dlouhodobém majetku, tak v operativní evidenci,  i v  materiálu ve skladu.

 • Evidence výpůjček
  • položky, které se vypůjčí se zaevidují komu byly půjčeny, mohou být interní (v rámci společnost) nebo externí, zadá se množství a vybere se předem stanovená sazba, která pak může sloužit pro následnou fakturaci
 • Evidence návratek
  • zaeviduje navrácené položky, délku vypůjčení, k jedné výpůjčce může existovat více návratek
 • Stav půjčovny
  • umožňuje jednoduchou evidenci stavu položek evidovaných v půjčovně, množství položek na stavu, vypůjčených a vrácených
 • Fakturace za nájem
  • ve vazbě na modul faktur vydaných vystaví fakturu externímu odběrateli za vypůjčené položky dle stanovené sazby a délky vypůjčení
 • Prodej a fakturace
  • umožňuje položky evidované v půjčovně i přímo prodat, vytvoří se tzv. prodejka a na základě ní se vystaví odběrateli faktura, která se automaticky vytváří v modulu vydaných faktur.