KONTAKT

mapa, kontaktní údaje, formulář

PROSPEKS-IT, a.s.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tel.: +420 549 240 032

mapa

 

Zajišťujeme provádění vzdáleného dohledu  na servery objednatele a na jeho počítačové sestavy, podle technologického předpisu, příslušných  technických a bezpečnostních norem a dle praktických  zkušeností. Vzdálený dohled obsahuje sledování a za­jišťování technického provozu včetně prověření operačního systému, standardních produktů Microsoft, kontrolu síťového spojení a provádění zásahů potřebných pro nápravu provozních problémů. Dále zahrnuje aktualizace OS a AV SW serveru včetně vzdálené správy.

Při evidentní závadě v rámci servisní podpory, která vyžaduje přítomnost pracovníků na místě, je po předchozí dohodě zajištěn servisní výjezd.

Zajišťujeme provádění pravidelné preventivní péče o počítačové  sestavy objednatele podle technologického předpisu, příslušných  technických a bezpečnostních norem, dle praktických  zkušeností a dohodnutého časového rozvrhu. Pravidelná  preventivní péče obsahuje pravidelné sledování a za­jišťování technického provozu. Jedná se o kompletní zajišťování veškerých oprav, přeinstalací operačních systémů a kancelářských balíků, výměn tonerů a drobných servisních zásahů. Dále pak aktualizace antivirové databáze 1x měsíčně, defragmentaci všech počítačových sestav ( pokud možno mimo pracovní dobu) 1x za dva měsíce a 1x ročně provedení pasportizace výpočetní techniky a sítě.